Инструкции как сделать магазин из лего

??????????. У зот:Эй Дверям, буларга у нарсаларнинг исмларини айтиб бер. Уларга ша нарсаларнинг исмларини как берган чо?ида, Мен сизларга осмонлару ернинг. ?айбини биламан ва сизлар беркитмагану беркитган нарсаларни ?ам биламан демабмидим, деди.

(Шу билан Одамнинг фаришталардан устунлик тарафи намоён блди. У ?ам блса, илм-маърифат. Инсон ер юзида фасод ?илиши, ?он ткиши ?ам мумкин, неъмати ило?ий блмиш. Илмни з рнида ишлатиб, фаришталардан устун блиши ?ам мумкин.

) ?????. ??????. ??????????????. ????????. ??????. ?????????. ?????. ????????. ?????. ????????????. ??????. ???. ????????????. Эсла, фаришталарга: Одамга сажда ?илинглар. деганимизни. Бас, сажда ?илдилар, магар Плебс бош тортди, мутакаббирлик ?илди ва кофирлардан. Блди.


Комментарии