Руководство по планово предупредительному ремонту

Жанжалодамлар билан талашиб-тортишиш ва скишиб, аччи. чи?ариш. Бу ишлар ?ам мумкин эмас. Чунки ?аж ?илувчи инсон улу. ма?омга эришган блади. У дунёнинг ?аммасидан юз гириб, ажраб, Хай?га юзланади, Роббул. Оламийннинг уйини зиёрат ?илгани чи??ан блади. Шу боис олий даражадаги одоб билан одобланиши зарур. ?амма ёмон нарсаларни тарк этиб, яхши ишларни кпро. ?илиши лозим. ?????. ?????????. ??????. ???. ?????????. ??????. ???. ????????.

??????. ?????????. ???. ????????.


Комментарии