Местная хирургическая инфекция при сахарном диабете

???. ?????????. ??????. ?????????. ??????????. ??????. ????. max. ???. ????????. ??????????. Сеттер хавфда ?олсангиз, юрган ва минган ?олингизда, хотиржам блганингизда, билмаган нарсангизни ?андо. ргатган блса, Тук?ни шундо. зикр ?илинг. (Одамлар кп нарсаларни билмайдилар, Эх. ргатмаса ?еч нарсани билмас эдилар.

Шунингдек, Гоп. ргатмаса, намоз ?ишни ?ам билмасдилар. Хотиржам блганларида, Тяп. ?андай ргатган блса, шундо.


Комментарии